POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 • Plaća se zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe:  68  1201 – OIB za pravne i fizičke osobe

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ZA USLUGE INOZEMNIH PODUZETNIKA

 • Plaća  se u roku od 30 dana po preuzimanju carinske deklaracije
 • Uplatni račun: IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe:  68  1228 – OIB za pravne i fizičke osobe

POREZ NA POTROŠNJU

 • Plaća se do kraja mjeseca, neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a
 • Uplatni račun: žiro račun grada/općine (Zagreb: IBAN HR3423600001813300007 Grad Zagreb)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68  1708 – OIB za pravne i fizike osobe 

POREZ NA DOBITAK

 •  Plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u visini 1/12 porezne obveze za prethodnu godinu
 • Uplatni računi: Državni proračun – račun grada/općine prema sjedištu poduzeća, odnosno prebivalištu poduzetnika “dobitaša” (Zagreb: IBAN HR5510010051713316067 Porez na dobit)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68  1651 – OIB

ČLANARINA I DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

 • Članarina – plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni račun: IBAN HR8510010051700052620 Članarina HGK
 • Poziv na broj odobrenja:67 OIB – 002 – mjesec i godina (I. kategorija) /  67  OIB – 003 – mjesec i godina (II. kategorija) /  67 OIB – 004 – mjesec i godina (III.kategorija)
 • Doprinos za obavljanje javnih ovlasti HGK – plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni račun: IBAN HR4910010051700052783   Doprinos za obavljanje javnih ovlasti HGK
 • Poziv na broj odobrenja – 67  OIB – 001 – mjesec i godina (4 znamenke)

ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

 • Plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni računi: Državni proračun – račun grada/općine prema sjedištu poduzeća (Zagreb: IBAN HR7510010051713327153 Turistička zajednica)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne i fizičke osobe:  67 OIB 

SPOMENIČKA RENTA

 • Plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec
 • Uplatni račun:  Državni proračun – račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Zagreb: IBAN HR9110010051713328708 Spomenička renta)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe  i fizičke osobe: 67 OIB

SPOMENIČKA RENTA KOJA SE PLAĆA PREMA ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA

 • Plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • Uplatni račun:  Državni proračun – račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Zagreb: IBAN HR1110010051713328693 Spomenička renta)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe i fizičke osobe:  67 OIB