Računovodstvene usluge za poduzetnike, obrtnike, slobodna zanimanja i neprofitne organizacije

  • Izrada računovodstvenih politika i adekvatnog kontnog plana
  • Obračun plaća sa svim propisanim izvještajima (znatan prilog očuvanju tajnosti je povjeravanje obračuna plaća pouzdanom partneru izvan društva. )
  • Obračun naknada po ugovorima o djelu, autorskim honorarima sa svim propisanim izvještajima