I. NAKNADE

 1. Prijevozni troškovi na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 2. Troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 3. Troškovi prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza
 4. Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe 2,00 kn po prijeđenom kilometru

II. DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT

 1. Dnevnice u zemlji (do 8 sati – ništa, 8–12 sati 1/2 dnevnice, 12 sati puna dnevnica, za udaljenosti najmanje 30 km) 170,00 dnevno
 2. Terenski dodatak u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) 170,00 dnevno
 3. Terenski dodatak u inozemstvu 250,00 dnevno
 4. Pomorski dodatak 250,00 dnevno
 5. Naknada za odvojeni život 1.600,00 mjesečno
 6. Dnevnice u inozemstvu Vidjeti pregled po zemljama na stranicama u nastavku

III. OTPREMNINE I DAROVI

 1. Otpremnina (pri odlasku u mirovinu) 8.000,00 kn
 2. Dar djetetu do 15 godina života 600,00 kn godišnje
 3. Dar posloprimcu samo u naravi (do 400,00 kn godišnje s PDV-om)
 4. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, naknade za godišnji odmor i sl.) sveukupno 2.500,00 kn godišnje
 5. Otpremnina prema Zakonu o radu Vidjeti posebnu tablicu
 6. Potpora za novorođeno dijete do visine proračunske jedinice 3.326,00 kn*

IV. POTPORE

 1. Zbog invalidnosti zaposlenika 2.500,00 kn godišnje
 2. U slučaju smrti zaposlenika 7.500,00 kn
 3. U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika 3.000,00 kn
 4. Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana 2.500,00 kn godišnje

V. NAGRADE ZAPOSLENICIMA

Za navršenih

10 godina radnog staža 1.500,00 kn
15 godina radnog staža 2.000,00 kn
20 godina radnog staža 2.500,00 kn
25 godina radnog staža 3.000,00 kn
30 godina radnog staža 3.500,00 kn
35 godina radnog staža 4.000,00 kn
40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina 5.000,00 kn

VI. STIPENDIJE I NAGRADE ZA PRAKTIČNI RAD

 1. Stipendije (kao potpora) 1.600,00 kn mjesečno
 2. Športske stipendije i naknade za šport, usavršavanje 1.600,00 kn mjesečno
 3. Stipendije studentima za izvrsna postignuća u znanju 4.000,00 kn mjesečno – javni natječaj
 4. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada 1.600,00 kn mjesečno (može u gotovini)

Dnevne osnovice i obveze za različit broj kalendarskih dana u mjesecu za doprinos za ZO po osnovu službenog putovanja

Broj dana u mjesecu 28 30 31
Dnevna osnovica 98,34 91,78 88,82
Dnevna obveza 19,67 18,36 17,76

Uplatni račun: 1001005 -1863000160 Državni proračun RH

Poziv na broj odobrenja: Pravne osobe i fizičke osobe 68 8443-OIB

Doprinos treba platiti najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za obavljena putovanja u prethodnom mjesecu.
Napomena: Za zaposlenike se svota evidentira na Obrascu ID, a za ostale nezaposlenike (vanjske suradnike) na Obrascu IDD-1.

Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo

 1. Islamska Država Afganistan 35,00 USD
 2. Republika Albanija 30,00 EUR
 3. Alžirska Narodna Demokratska Republika 40,00 USD
 4. Kneževina Andora 70,00 USD
 5. Republika Angola 35,00 USD
 6. Argentinska Republika 50,00 USD
 7. Republika Armenija 50,00 USD
 8. Australija 85,00 USD
 9. Republika Austrija 70,00 EUR
 10. Azerbajdžanska Republika 50,00 USD
 11. Kraljevina Belgija 70,00 EUR
 12. Republika Bjelarus 50,00 USD
 13. Republika Bolivija 40,00 USD
 14. Savezna Republika Brazil 40,00 USD
 15. Bosna i Hercegovina 30,00 EUR
 16. Republika Bugarska 40,00 EUR
 17. Republika Cipar 60,00 EUR
 18. Češka Republika 50,00 EUR
 19. Republika Čile 40,00 USD
 20. Kraljevina Danska 70,00 EUR
 21. Arapska Republika Egipat 40,00 USD
 22. Republika Estonija 40,00 EUR
 23. Savezna Demokratska Republika Etiopija 35,00 USD
 24. Republika Filipini 40,00 USD
 25. Republika Finska 70,00 EUR
 26. Francuska Republika 70,00 EUR
 27. Republika Gruzija 50,00 USD
 28. Helenska Republika (Grčka) 60,00 EUR
 29. Republika Indija 40,00 USD
 30. Republika Indonezija 40,00 USD
 31. Islamska Republika Iran 60,00 USD
 32. Republika Irak 60,00 USD
 33. Irska 70,00 EUR
 34. Republika Island 80,00 EUR
 35. Država Izrael 70,00 USD
 36. Jamajka 35,00 USD
 37. Japan 85,00 USD
 38. Republika Jemen 35,00 USD
 39. Hašemitska Kraljevina Jordan 35,00 USD
 40. Južnoafrička Republika 50,00 USD
 41. Kanada 85,00 USD
 42. Republika Kazahstan 50,00 USD
 43. Republika Kenija 35,00 USD
 44. Narodna Republika Kina 50,00 USD
 45. Narodna Republika Kina, Hong Kong 95,00 USD
 46. Kirgiska Republika 50,00 USD
 47. Republika Kolumbija 40,00 USD
 48. Republika Kongo 35,00 USD
 49. Demokratska Narodna Republika Koreja 40,00 USD
 50. Republika Koreja 70,00 USD
 51. Republika Kuba 35,00 USD
 52. Država Kuvajt 70,00 USD
 53. Republika Latvija 40,00 EUR
 54. Libanonska Republika 35,00 USD
 55. Republika Liberija 40,00 USD
 56. Socijalistička Narodna Libijska Arapska
 57. Džamahirija 40,00 USD
 58. Republika Litva 40,00 EUR
 59. Veliko Vojvodstvo Luksemburg 80,00 EUR
 60. Republika Madžarska 50,00 EUR
 61. Republika Makedonija 30,00 EUR
 62. Malezija 40,00 USD
 63. Republika Malta 60,00 EUR
 64. Sjedinjene Meksičke Države 35,00 USD
 65. Republika Moldova 40,00 USD
 66. Kneževina Monako 70,00 EUR
 67. Republika Mozambik 35,00 USD
 68. Kraljevina Nizozemska 70,00 EUR
 69. Kraljevina Norveška 80,00 EUR
 70. Novi Zeland 70,00 USD
 71. Savezna Republika Njemačka 70,00 EUR
 72. Islamska Republika Pakistan 40,00 USD
 73. Republika Peru 35,00 USD
 74. Republika Panama 50,00 USD
 75. Republika Poljska 40,00 EUR
 76. Portugalska Republika 60,00 EUR
 77. Rumunjska 40,00 EUR
 78. Ruska Federacija 50,00 USD
 79. Kraljevina Saudijska Arabija 50,00 USD
 80. Republika Senegal 35,00 USD
 81. Republika Singapur 85,00 USD
 82. Sirijska Arapska Republika 50,00 USD
 83. Sjedinjene Američke Države 95,00 USD
 84. Slovačka Republika 50,00 EUR
 85. Republika Slovenija 50,00 EUR
 86. Srbija i Crna Gora 30,00 EUR
 87. Republika Sudan 35,00 USD
 88. Kraljevina Španjolska 60,00 EUR
 89. Švicarska Konfederacija 80,00 EUR
 90. Kraljevina Švedska 80,00 EUR
 91. Talijanska Republika (ITALIJA) 70,00 EUR
 92. Republika Tadžikistan 50,00 USD
 93. Republika Tunis 35,00 USD
 94. Turkmenistan 50,00 USD
 95. Republika Turska 50,00 EUR
 96. Ukrajina 50,00 USD
 97. Republika Uzbekistan 50,00 USD
 98. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sj. Irske 70,00 EUR
 99. Ujedinjeni Arapski Emirati 50,00 USD
 100. Sve druge države 35,00 USD