Knjigovodstvene usluge za poduzetnike

 • Financijsko knjigovodstvo / dnevnik i glavna knjiga
 • Analitičko knjigovodstvo / kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine, blagajne i dr. prema specifičnim potrebama klijenta
 • Porezno knjigovodstvo / knjige ulaznih i izlaznih računa, mjesečni ili tromjesečni obračuni poreza na dodanu vrijednost, obračun poreza na dobit
 • Izrada godišnjih obračuna / Prijava poreza na dobit, račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjeni kapitala, bilješke
 • Izrada tromjesečnih statističkih izvještaja

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

 • Vođenje knjige primitaka i izdataka
 • Vođenje popisa dugotrajne imovine
 • Evidencija o tražbinama i obvezana
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa s obračunom poreza na dodanu vrijednost
 • Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak

Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije (udruge, športske klubove)

 • Financijsko knjigovodstvo / dnevnik i glavna knjiga
 • Analitičko knjigovodstvo / kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine, blagajne i dr. prema specifičnim potrebama klijenta
 • Izrada godišnjih obračuna
 • Izrada tromjesečnih statističkih izvještaja