Analiza poslovanja

  • Analiza financijskog poslovanja a koja se temelji na podacima iz poslovnih knjiga
  • Izrada pokazatelja poslovanja / pokazatelja uspješnosti, likvidnosti, financijske stabilnosti i dr.
  • Savjetovanje oko mogućnosti poduzimanja mjera za poboljšanje poslovanja

Organizacija i kontrola poslovanja

  • Kako organizirati računovodstvo, kako sastavljati isprave, kretanje računovodstvene i knjigovodstvene dokumentacije, uspostavljanje potrebnih evidencija na temelju zakonskih propisa
  • Pregled i ispitvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, utvrđivanje nedostataka, prijedlog mjera za njihovo rješenje, interna kontrola

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

  • Izrada poslovnih planova sa poslovnim ciljevima te način realizacije istih i to za potrebe interne poslovne politike društva, kao prilog zahtjevima za financiranje prema vanjskim institucijama
  • Izrada investicijskih studija za donošenje odluka o investicijskom ulaganju, za interne potrebe društva ili kao prilog zahtjevu za financiranje prema vanjskim institucijama